Näiden sivujen tausta ja tekijät

Rakentajan ekolaskuri -sivusto on epäkaupallinen, ja sivuilla pyritään tuomaan puolueettomasti esille vaihtoehtoisia tapoja saavuttaa ekologisesti kestävämpi lopputulos rakentamisessa. Toiselle sopii luomumumökki ja toiselle huipputekniikkaan perustuva passiivitalo. Sivuille on pyritty kokoamaan laajasti ja myös eri näkökulmista tietoa linkkeineen, joista kuluttaja voi muodostaa oman käsityksensä. Yhtä oikeaa tapaa ei kestävässä rakentamisessa ole!

Sivuston asiasisältö on koottu tekstissä sekä linkki- ja kirjallisuuslistassa mainittuista lähteisistä. Tieto ekologisesti kestävämmästä rakentamisesta elää jatkuvasti uusien tutkumusten ja toisaalta tekniikan kehittymisen myötä. Siksi sivustoa pyritään päivittämään mahdollisimman usein, katso tuoren päivityspäivämäärä sivun alalaidasta. Tekijät eivät vastaa muiden sivujen ja lähteiden sisällöstä. Sivusto on linjattu 1.7.2012 voimaan astuvien rakennusmääräyksien mukaiseksi.

Laskurin ensimmäinen versio laadittiin 2003 – 2005 Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston toimeksiannosta ja Ympäristöministeriön rahoittamana. 2010 – 2011 sivut otettiin osaksi Rakennustarkastusyhdistys RTY:n Energialisäarvoa rakennusvalvonnan ohjauksella -projektia, joka on osa Motivan koordinoimaa ja Sitran ja TEM:in rahoittamaa Kuluttajien energianeuvonta -hanketta. Sitra ja TEM eivät kuitenkaan rahoittajina ole vastuussa laskurisivujen asiasisällöstä. 2010 päivitettiin laskurin pro-version kysymykset, laajennettiin ja ajanmukaistettiin tieto-osiota ja lisättiin linkkilista. 2011 laskuria on täydennetty helppokäyttöisemmällä light-versiolla.


Eri vaiheiden ohjausryhmien lisäksi laskurin materiaalin kommentointiin ja kriteerien painotusarviointiin on osallistunut laaja joukko rakentamisen ympäristöasiantuntijoita, suunnittelijoita, tutkijoita ja viranomaisia – yhteensä noin 90 henkilöä. Laskurin pisteytys toteutettiin laajalle asinatuntijaryhmälle lähetetyn painotuskyselyn avulla, jonka keskiarvona nykyinen pisteytys syntyi. Pisteytys on kuitenkin vain suuntaa antava, sillä jokainen rakennusprojekti on erilainen ja monien valintojen summa, joiden vertaaminen toisiinsa ei ole täysin yksiselitteistä. Oleellisempaa on, että monivalintakysymyksiin vastatessaan kuluttajat ja rakentajat joutuvat pohtimaan hankkeensa ympäristövaikutuksia ja saavat samalla tietoa ekologisesti kestävämmästä rakentamisesta.

Teksti ja kuvitus ovat Pekka Hännisen, laskurisovelluksen on tehnyt Amfibi ky.

.
Tweet

Tätä sivua on päivitetty viimeksi: 9.4.2013. (c) Pekka Hänninen (kuvat ja teksti) ja Rakennustarkastusyhdistys RTY ry